Δίνουμε τη δυνατότητα για μεθοδική και αποτελεσματική προετοιμασία με στόχο την απόκτηση των αναγνωρισμένων από τον ΑΣΕΠ διπλωμάτων σε όλα τα επίπεδα:

– DELF και DALF που χορηγούνται από το Γαλλικό Ινστιτούτο
– TFLF (Test Francophone Langue Française) που χορηγείται από το Πανεπιστήμιο της Λιέγης
– Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας που χορηγείται από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
– Sorbonne που χορηγείται από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Παρίσι IV) για τα επίπεδα Β1, Β2, C1, C2

Tμήματα A1 /A2

Πιστοποιούν το στοιχειώδες επίπεδο γνώσης της Γαλλικής Γλώσσας στο οποίο ο σπουδαστής ως βασικός χρήστης της, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα
– μπορεί να κατανοήσει προτάσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και που σχετίζονται με περιοχές που είναι άμεσα συναφείς (π.χ. πολύ βασικές ατομικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, τοπική γεωγραφία, εργασία)
– μπορεί να επικοινωνήσει σε απλά και συνηθισμένα καθήκοντα που απαιτούν απλή και απευθείας ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα που του είναι οικεία και για θέματα ρουτίνας
– μπορεί να περιγράψει με απλά λόγια πτυχές του ιστορικού του, του άμεσου περιβάλλοντός του καθώς και θέματα άμεσης ανάγκης.

Διάρκεια σπουδών: από Οκτώβριο έως Μάιο
Πρόγραμμα μαθημάτων: 6 ώρες την εβδομάδα και επιπλέον tests προσομοίωσης των εξετάσεων

Τμήματα B1 /B2

Πιστοποιούν την καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας όπου ο σπουδαστής ως ανεξάρτητος χρήστης της και σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα,
– μπορεί να κατανοήσει τις κύριες ιδέες ενός σύνθετου κειμένου, τόσο για συγκεκριμένα, όσο και για αφηρημένα θέματα, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων πάνω σε τεχνικά ζητήματα της ειδικότητάς του
– μπορεί να συνδιαλλαγεί με κάποια άνεση και αυθορμητισμό που καθιστούν δυνατή τη συνήθη επικοινωνία με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας χωρίς επιβάρυνση για κανένα από τα δύο μέρη
– μπορεί να παραγάγει σαφές, λεπτομερές κείμενο για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να εξηγήσει μια άποψη πάνω σε ένα κεντρικό ζήτημα, δίνοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων επιλογών.

Διάρκεια σπουδών: από Οκτώβριο έως Μάιο
Πρόγραμμα μαθημάτων: 6 ώρες την εβδομάδα και επιπλέον tests προσομοίωσης των εξετάσεων

Τμήματα express A1-Β2

Ταχύρυθμα τμήματα τα οποία πιστοποιούν την καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας όπου ο σπουδαστής ξεκινώντας από αρχάριος (επίπεδο Α1) έχει την δυνατότητα να γίνει ανεξάρτητος χρήσης της γλώσσας (επίπεδο Β2) καλύπτοντας με γρήγορους ρυθμούς και μεθοδικότητα τα ενδιάμεσα επίπεδα (Α2, Β1) με στόχο να
– μπορεί να κατανοήσει τις κύριες ιδέες ενός σύνθετου κειμένου, τόσο για συγκεκριμένα, όσο και για αφηρημένα θέματα, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων πάνω σε τεχνικά ζητήματα της ειδικότητάς του
– μπορεί να συνδιαλλαγεί με κάποια άνεση και αυθορμητισμό που καθιστούν δυνατή τη συνήθη επικοινωνία με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας χωρίς επιβάρυνση για κανένα από τα δύο μέρη
– μπορεί να παραγάγει σαφές, λεπτομερές κείμενο για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να εξηγήσει μια άποψη πάνω σε ένα κεντρικό ζήτημα, δίνοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων επιλογών.

Διάρκεια σπουδών: από Οκτώβριο έως Μάιο
Πρόγραμμα μαθημάτων: 6 ώρες την εβδομάδα έως τον Ιανουάριο και 8 έως τον Μάιο και επιπλέον tests προσομοίωσης των εξετάσεων

Τμήματα C1 /C2

Πιστοποιούν το υψηλό επίπεδο της Γαλλικής Γλώσσας και οι κάτοχοί τους (C2) έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν την επάρκεια που χορηγείται από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Συγκεκριμένα ο σπουδαστής ως ικανός χρήστης της γλώσσας
– μπορεί να κατανοήσει με ευκολία σχεδόν όλα όσα ακούει ή διαβάζει
– μπορεί να κάνει περιλήψεις με βάση πληροφορίες που προέρχονται από διαφορετικές προφορικές ή γραπτές πηγές, ανασυνθέτοντας επιχειρήματα και περιγραφές σε μια συνεκτική παρουσίαση
– μπορεί να εκφραστεί αυθόρμητα, με μεγάλη άνεση και ακρίβεια, διαχωρίζοντας λεπτές σημασιολογικές αποχρώσεις ακόμα και σε ιδιαίτερα σύνθετες περιστάσεις.

Διάρκεια σπουδών: από Οκτώβριο έως Μάιο
Πρόγραμμα μαθημάτων: 8 ώρες την εβδομάδα και επιπλέον tests προσομοίωσης των εξετάσεων.