Η γνώση είναι δύναμη… Προσφέρουμε έναν ολοκληρωμένο κύκλο μαθημάτων Γερμανικών, έτσι ώστε οι σπουδαστές μας να είναι σε θέση να συμμετέχουν με επιτυχία στις εξετάσεις όλων των βαθμίδων του Ινστιτούτου GOETHE και της απόκτησης του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

Τμήματα ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD)

Με την απόκτηση αυτού του πιστοποιητικού αποδεικνύεται η βασική γνώση της Γερμανικής γλώσσας σε ποικίλα θέματα της καθημερινότητας.
Διάρκεια: 8 μήνες

Τμήματα ZENTRALE MITTELSTUFENPRŰFUNG (ZMP)

Με αυτό το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αποδεικνύεται η καλή γνώση της Γερμανικής γλώσσας σε επίπεδο Β2. Σχεδόν όλα τα Πανεπιστήμια της Γερμανίας αναγνωρίζουν το συγκεκριμένο πιστοποιητικό ως επαρκές για σπουδές στη Γερμανία.
Διάρκεια: 8 μήνες

Τμήματα KLEINES SPRACHDIPLOM (KDS)

Με αυτό το δίπλωμα αποδεικνύεται η άριστη γνώση της Γερμανικής γλώσσας, που συνίσταται στην κατανόηση δύσκολων και πρωτότυπων λογοτεχνικών κειμένων και στη γραπτή και προφορική έκφραση με άνεση και σαφήνεια.
Διάρκεια: έως 8 μήνες

Τμήματα GROSSES SPRACHDIPLOM (GDS)

Με αυτό το δίπλωμα αποδεικνύεται ότι η γνώση της Γερμανικής Γλώσσας είναι σε επίπεδο “μητρικής”.
Διάρκεια: έως 8-12 μήνες